Informatie

INFORMATIEAVOND EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN VORMSEL

Beste ouders en verzorgers van communicanten en vormelingen,

Van harte nodigen wij u uit voor de informatieavond op dinsdag 14 november 2023.

Tijdens deze avond krijgt u uitleg over de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Vormsel.

Sinds kort kent parochie De Goede Herder Familiepastoraat. Een vorm van catechese waarbinnen de voorbereiding van de sacramenten plaats zal vinden.

De avond duurt van 20.00 uur tot 21.00 uur en vindt plaats in het parochiecentrum aan de Kerkstraat 2 te Heesch.

De koffie en thee staan klaar, u bent allen van harte welkom!

 

Luiden bij overlijden van een parochiaan.

Als men wil laten luiden voor  iemand die overleden is dan kan de familie dit kenbaar maken door dit telefonisch door te geven; 06-53551414 .

Wij luiden dan om 12.00 uur de dag erna. 

 

Openingstijden  pastorie.

Vrijdag van 10.00 tot 10.30 uur

 

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Lindenlaan 22
5382 JA Vinkel
073 - 5321245
info@Vinkeldgh.nl

Snel naar . . .

 

Vieringen

 

Rekeningnummer algemeen:
NL16 RABO 0154 4025 24