Voorgangers en Kerngroepleden


VOORGANGERS

Onze geloofsgemeenschap OLV van de Rozenkrans behoort tot de parochie De Goede Herder, waaronder ook de geloofsgemeenschappen van Geffen, Heesch, Nisterlode, Nuland en Vorstenbosch vallen. Samen met hen hebben we 2 vaste pastoors, te weten pastoor Ouwens en pastoor Verbakel. Voor de geloofsgemeenschappen Geffen en Vinkel is diaken Hans van Bemmel aangesteld.

In onze kerk gaat in de zondagviering normaliter pastoor Ouwens voor.

 

Voor een overzicht van de eerdere pastoors van de parochie Vinkel, kijk onder historie

 

KERNGROEP PASTORAAT

De pastoor wordt bijgestaan door een kerngroep pastoraat, de leden zijn:

Mariet Westerlaken
073 - 5341152

Thea Schoones
073 - 5323302

Eveline van Uden
06 – 53975676

Cor van de Wetering
073 - 53222601 / 06 - 53551414

 

KERNGROEP BESTUUR

Cor van de Wetering, voorzitter
06 - 53551414

Wim Platenburg
073 - 5341203 / 06 - 37609986

Corrie Spierings
0412 - 457444

Mariet Westerlaken secretaris

073 - 5341152

Wilma van Bakel notulist

073 - 5323497

 

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Lindenlaan 22
5382 JA Vinkel
073 - 5321245
info@Vinkeldgh.nl

Snel naar . . .

 

Vieringen

 

Rekeningnummer algemeen:
NL16 RABO 0154 4025 24