Financiën

Tarieven met ingang vanaf 1 januari 2022:

Tarieven diensten:

Misintentie / stipendia  € 12,50
Jubileumviering € 295,00
Huwelijksviering € 390,00
Doopsel € 50,00

Tarieven overig:

Offerkaarsje € 0,50
Graflicht € 2,00
Noveenkaars € 5,00

Collecte (advies) € 1,00
Kerkbalans (advies) € 72,00

Tarieven uitvaart:

Avondwake en uitvaart € 495,00
Avondwake € 250,00
Live stream van de uitvaart: € 100,00
 
Tarieven begrafenis op het R.K. Parochiekerkhof te Vinkel:
 
Grafrechten € 750,00 voor 20 jaar per begravene 
Grafdelven € 500,00
De plaats van het (dubbel) graf vervalt, 20 jaar na de laatst begravene, behoudens verlenging.
Alleen het grafmonument wordt verwijderd. Het graf zelf blijft ongeroerd, wordt niet geschut zoals dat heet.
Op deze manier heeft elke begravene een eeuwige rustplaats.
 
De financiën van de parochie zijn samengesteld uit:

INKOMSTEN:
- vergoedingen voor diensten zoals uitvaarten en huwelijken
- collectes voor de eigen kerk
- misstipendia
- opbrengst van kerkhof
- opbrengst pachten
- kerkbijdrage of gezinsbijdrage.

UITGAVEN:
- onderhoud kerk, pastorie en begraafplaats
- reservering groot onderhoud
- kosten pastoraal team
- kosten van de eredienst
- verzekeringen
- energiekosten
- vrijwilligers

Het overzicht inkomsten / uitgaven van Parochie De Goede Herder over 2020 en 2021 vindt U hier.

 

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Lindenlaan 22
5382 JA Vinkel
073 - 5321245
info@Vinkeldgh.nl

Snel naar . . .

 

Vieringen

 

Rekeningnummer algemeen:
NL16 RABO 0154 4025 24