Werkgroepen

 
Zoals in alle Parochies zijn in onze parochie ook verschillende werkgroepen druk bezig. Ze doen hun best om de zaak draaiende te houden en ook om er alles piekfijn uit te laten zien zodat we met recht trots kunnen zijn op onze kerk en het functioneren ervan.  Als we ze allemaal gaan tellen dan komen we al snel boven de dertig werkgroepen uit die allemaal nog verschillende leden tellen dan kom je al snel tot de conclusie dat er ruim honderd vijftig mensen energie in het kerk zijn steken.  Dit is een groot aantal en we zijn dan ook erg dankbaar en trots dat deze mensen hun tijd willen geven.  Het gaat te ver om deze mensen allemaal op de website te zetten maar ik zal proberen de werkgroepen met hun contactpersonen te noemen. Heb je interesse om mee te helpen of vragen over gang van zaken sturen we je hier naar de juiste personen voor info. Onder het kopje medewerkers krijg je een opsomming van werkgroepen naar werkveld en een beschrijving van wat ze doen.  Hieronder volgt een opsomming van werkgroepen en hun contactpersonen.
Contactpersonen werkgroepen:
 Accolieten:  Jo van Dijk  073-5322662
 Avondwake : Mariet Westerlaken 073-5341152  
Bloemengroep:  Mariet van Loon  073-5322523
 Collectanten:  Cor van de Wetering 073-5322601 06-53551414
Communie : Angela van der Heijden 06--50663864 
Derplu:  Jeanne Pennings  073-5322120 
Doopsel:  Cor van de Wetering 06-53551414 
Gemengd koor:  Marij Kappen  073-5322302  06-18169512
Gemeenschapsopbouw:  Cor van de Wetering 06-53551414  
 Interieurverzorging:  Gerda van den Berg 06-40555420
 
Kerk en samenleving : Eveline van Uden   
Kerkbalans:  Wim Platenburg  073-5341203 
Hoveniers:  Jos Smits  073-5321207 
Kerststal : Cor van de Wetering 06-53551414
Kerktelefoon:  Cor van de Wetering  073-5322601 06-53551414
Kinderkerst:  Antoinette van Wanrooij 06-51931170
Kerkhof administratie:  Cor van de Wetering 06-53551414
Kerkhofbeheer : Cor van de Wetering 06-53551414 
Kerkhofplein verzorging : Chris van der Leijden 073-5322095  
 Misboekjes:  Jo van de Rijt  073-5321608 
Misdienaars:  Thea Schoones  073-5323302 
MOV:  Corrie Spierings  0412-454744 
Overige:  Mariet Westerlaken  073-5341152 
Parochie secretariaat:  Mariet Westerlaken  073-5341152 
Parochiebestuur:  Cor van de Wetering 06-53551414   
 Woord en communiedienst: Mariet Westerlaken  073-5341152             
Zonnebloem:  Wilma van Bakel  073-5323497

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Lindenlaan 22
5382 JA Vinkel
073 - 5321245
info@Vinkeldgh.nl

Snel naar . . .

 

Vieringen

 

Rekeningnummer algemeen:
NL16 RABO 0154 4025 24